Programy Kosmiczne


TPK - Tajny Program Kosmiczny (SSP - Secret Space Program) :

zrzeszający 5 poniższych frakcji:


   1.  Słoneczny Strażnik (Solar Warden)

   2.  MKK - Międzyplanetarny Konglomerat Korporacyjny 

        (ICC - Interplanetary Corporate Conglomerate)

   3.   Ciemna Flota (Dark Fleet)


   4.  Wojskowe Czarne Operacje Tajnego Programu Kosmicznego

        (BlackOps Military Secret Space Program)

   5.  Globalna Liga Narodów Galaktycznych

        (Global Galactic League of Nations)

Sojusz Tajnego Programu Kosmicznego (Secret Space Program Alliance):

   1. Sojusz Kosmiczny (Space Alliance)

        - Utworzony z początkowej frakcji Słonecznego Strażnika oraz uciekinierów z    
          różnych frakcji Tajnego Programu Kosmicznego.

   2. Sojusz Ziemski (Earth Alliance)

       - Celem jest zniszczenie kliki (Cabal), stworzenie nowego systemu finansowego,       
          sprowadzenie na Ziemię zaawansowanych technologii.
DOK - Dowództwo Operacji Księżycowych (LOC - Lunar Operations Command)

       - Neutralny obiekt po drugiej stronie Księżyca, służący do spotkań dyplomatycznych, 
          z którego korzystają wszystkie Programy Kosmiczne.Super Federacja (Super Federation)

       - Zrzeszenie pozaziemskich federacji.

  

Printfriendly